หนังสือที่แต่งโดย วรรณา แสงอร่ามเรือง 41 Results

No.TitlePublished
1สำนวนเยอรมันและสำนวนไทยที่คล้ายคลึงกัน (โครงการที่ 3 ตัวอักษร R-Z)2560
2สำนวนเยอรมันและสำนวนไทยที่คล้ายคลึงกัน (โครงการที่ 2 ตัวอักษร I-Q)2557
3ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 12555
4สำนวนเยอรมันน่ารู้2555
5ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 22554
6ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 12552
7ทฤษฎีและหลักการแปล2552
8ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 32552
9ภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน = Deutsch fur den Alltag2551
10ประโยคกรรมภาษาเยอรมัน : การถ่ายความเป็นภาษาไทย = Passivformen im deutschen : ihre uvvertragung ins Thailandische2551
11การถ่ายความกรรมวาจกในวรรณกรรมเยอรมันจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย2550
12กรรมวาจกในภาษาเยอรมัน : การถ่ายความเป็นภาษาไทย2550
13ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 22550
14โครงการภาษาเยอรมันทันใจ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2550
15ภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน = Deutsch fur den Alltag2549
16พจนานุกรมไทย-เยอรมัน = Thai-Deutsches Worterbuch2548
17อาหารการกินในศัพท์และสำนวนเยอรมันและไทย = Essen und Trinken im Wortschatz und in Redewendungen im Deutschen und im Thai2548
18ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 12548
19ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 22547
20อาหารการกินในศัพท์และสำนวนภาษาเยอรมันและภาษาไทย2547
21ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 12546
22ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 22545
23ทฤษฎีและหลักการแปล2545
24Abtonungspartikeln ในภาษาเยอรมันและเจตนารมณ์ในการสื่อสาร2545
25ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 32545
26ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 12544
27ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 22544
28พจนานุกรมศัพท์ท่องเที่ยว ไทย-เยอรมัน = Thai-Deutsches Worterbuch fur Touristisk2543
29ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 12542
30ทฤษฎีและหลักการแปล2542
31ทฤษฎีและหลักการแปล [เทปบันทึกเสียง]2542
32การแปลคำ Abtonungspartikeln ในภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย : รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2542
33ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 22540
34ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 12539
35ไวยากรณ์เยอรมัน2539
36ไวยากรณ์เยอรมัน2538
37พจนานุกรมศัพท์ท่องเที่ยว ไทย-เยอรมัน = Thai-Deutsches Woerterbuch fuer Touristik2537
38พจนานุกรมศัพท์ท่องเที่ยว ไทย-เยอรมัน = Thai-Deutsches Worterbuch fur Touristik2531
39ไวยากรณ์เยอรมัน 12527
40Die darstellung des aubenseiters in Hesses Peter Camenzind, Demian und Der Steppenwolf : ein vergleich1979
41อาหารการกินในศัพท์และสำนวนภาษาเยอรมันและภาษาไทย