หนังสือที่แต่งโดย เสงี่ยม คุมพวาส 6 Results

No.TitlePublished
1ราชประดิพัทธ์ในสมเด็จพระปิยมหาราช2512
2พิธีสงฆ์ คู่มือชาวพุทธ2508
3สมเด็จพระสังฆราชสมัยจักรีวงศ์2508
4จินตนาการของสุนทรภู่2508
5สมเด็จพระสังฆราชสมัยจักรีวงศ์2508
6จินตนาการของสุนทรภู่