หนังสือที่แต่งโดย พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ, 2279-2352 12 Results

No.TitlePublished
1บทละครเรื่องอุณรุท ภาคต้น2545
2บทละครเรื่องอุณรุท2545
3คำกลอนชมพรรณไม้ในรามเกียรติ์2544
4นิราศท่าดินแดง. หลวงยุกรบัตรราชบุรี. ศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่ 12522
5บทละครเรื่อง อุณรุท2515
6บทละครเรื่องอุณรุท2514
7อุณรุท2514
8บทละครเรื่องอิเหนา2509
9บทละคอนเรื่อง อุณรุท ภาคต้น2508
10บทละคอนเรื่อง อุณรุท ภาคต้น2508
11รามเกียรติ์2506
12กลอนเพลงยาวนิราศ เรื่องรบพม่าที่ท่าดินแดง2464