หนังสือที่แต่งโดย ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา, 2419-2486 48 Results

No.TitlePublished
1โคลงกลอนของครูเทพ รวมเล่ม (1-3)2556
2โคลงกลอนของครูเทพ รวมเล่ม 1-32556
3โคลงกลอนของครูเทพ รวมเล่ม 1-32556
4บทประพันธ์บางเรื่องของครูเทพ(เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี)2548
5ธรรมจริยา2541
6โคลงกลอนของครูเทพ เล่ม 22526
7โคลงกลอนของครูเทพ2521
8ธรรมจริยา2520
9แบบสอนอ่านใหม่ สอนธรรมชาติศึกษา อบรมน้ำใจนักกีฬาและพลเมืองดี สำหรับชั้นประถมปีที่ 2-32514
10แบบสอนอ่านใหม่ เล่ม 2 สำหรับชั้นประถมปีที่ 32514
11บทประพันธ์บางเรื่อง2514
12โคลงกลอนของครูเทพ2512
13แม่ศรีครัว, บ๋อยใหม่, หมั้นไว้, ตาเงาะ2504
14ธรรมจริยา2496
15หนังสืออ่านธรรมจริยาเล่ม 12484
16แบบเรียนใหม่ เล่ม 1 ภาค 22484
17หนังสืออ่านธรรมจริยาเล่ม 22483
18แบบเรียนใหม่ เล่ม 1 ภาค 12481
19หนังสืออ่านธรรมจริยาเล่ม 12481
20แบบเรียนใหม่ เล่ม 1 ภาค 22481
21หนังสืออ่านธรรมจริยา เล่ม 12481
22หนังสืออ่านธรรมจริยาเล่ม 22481
23แบบสอนอ่านใหม่2481
24แบบเรียนใหม่ เล่ม 1 ภาค 12480
25หนังสืออ่านธรรมจริยาเล่ม 12480
26หนังสืออ่านธรรมจริยาเล่ม 22480
27ธรรมรส2480
28แบบสอนอ่านใหม่2480
29แบบเรียนใหม่ เล่ม 1 ภาค 22479
30หนังสืออ่านธรรมจริยาเล่ม 12479
31แบบเรียนใหม่ เล่ม 1 ภาค 12478
32แบบเรียนใหม่ เล่ม 22478
33หนังสืออ่านธรรมจริยาเล่ม 22478
34แบบเรียนใหม่ ภาค 12477
35แบบเรียนใหม่ ภาค 22477
36โคลงกลอนของครูเทพ2473
37หนังสืออ่านธรรมจริยาเล่ม 22470
38ธรรมจริยา เล่ม 12469
39ธรรมจริยา เล่ม 22467
40เศรษฐวิทยาเกร็ดฉะเพาะบางเรื่องของครูเทพ2465
41งานกับเล่น2464
42ทำไมเราจึงต้องเรียนภาษาต่างประเทศ (และเรื่องอื่นๆ)2464
43ธรรมจริยา เล่ม 62463
44ปกิณณกประพันธ์2460
45ธรรมจริยา เล่ม 22448
46ธรรมจริยา เล่ม 62448
47โคลงกลอนของ "ครูเทพ"
48โคลงกลอนของ "ครูเทพ"