หนังสือที่แต่งโดย ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ (พระองค์เจ้าวาสุกรี สุวณฺณรงฺสี), 2333-2396 61 Results

No.TitlePublished
1ฉันท์วรรณพฤติและมาตราพฤติ2559
2พระปฐมสมโพธิ2558
3ฉันท์กล่อมช้างพังและกาพย์ขับไม้กล่อมช้างพัง2557
4จักรทีปนี2556
5เพลงยาวเจ้าพระ2555
6คำฤษฎี2553
7พระปฐมสมโพธิกถา2553
8สมุดภาพปฐมสมโพธิกถา : วรรณคดีพระพุทธศาสนาพากย์ไทย คัมภีร์แสดงเรื่องราวของพระพุทธเจ้า2552
9กฤษณาสอนน้องคำฉันท์2552
10ตำราพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตามพระมติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส2550
11ลิลิตตะเลงพ่าย2549
12ลิลิตตะเลงพ่าย2549
13สรรพสิทธิ์คำฉันท์2548
14สรรพสิทธิ์คำฉันท์2548
15โคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน2547
16หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ ลิลิตตะเลงพ่าย2545
17หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ ลิลิตตะเลงพ่าย2543
18ลิลิตเตลงพ่าย2542
19พระปฐมสมโพธิกถา2540
20ลิลิตตะเลงพ่าย2539
21ลิลิตกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคและสถลมารค2539
22ปฐมสมโพธิกถา (ฉบับกรมการศาสนา)2537
23ปฐมสมโพธิ (ภาษาบาลี). ฉบับคัดลอกจากคัมภีร์ใบลานอักษรขอม2537
24พระปฐมสมโพธิกถา2536
25จักรทีปนี [จุลสาร]2534
26จักรทีปนี2534
27ลิลิตตะเลงพ่าย2530
28ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคและทางชลมารค2528
29พระปฐมสมโพธิกถา2523
30พระปฐมสมโพธิกถา2519
31ลิลิตเตลงพ่าย2515
32พระปฐมสมโพธิกถา2515
33โคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน2512
34สรรพสิทธิ์คำฉันท์2511
35คำฉันท์กฤษณาสอนน้อง2511
36ภาพตำนานพระพุทธเจ้าปางต่าง ๆ2510
37ตะเลงพ่าย2510
38ทุคคตะสอนบุตร พาลีสอนน้อง พิเภกสอนเบญกาย และกฤษณาสอนน้องคำฉันท์2506
39พระปฐมสมโพธิกถา2505
40โคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน2503
41ปฐมสมโพธิกถา2503
42พระปฐมสมโพธิกถา2482
43คำฉันท์กฤษณาสอนน้อง2478
44กฤษณาสอนน้อง, พาลีสอนน้องคำฉันท์2471
45หนังสือเตลงพ่าย2471
46เตลงพ่าย2470
47ตำราฉันท์มาตราพฤติ2468
48ตำราฉันท์มาตราพฤติ [Electronic resource]2468
49สรรพสิทธิ์คำฉันท์2467
50จักรทีปนี ตำราโหราศาสตร์2463
51โคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน2459
52โคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน2459
53ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตรา ทั้งทางสถลมารค แล ชลมารค2458
54ลิลิตเตลงพ่าย2458
55พระปฐมสมโพธิกถา2453
56ตำราฉันท์วรรณพฤติ2453
57เตลงพ่าย : แบบสอนอ่าน จินตกระวีนิพนธ์2452
58พระปฐมสมโพธิกถา2445
59พระปฐมสมโพธิกถา2439
60เฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว2439
61เตลงพ่าย2434