หนังสือที่แต่งโดย ปริญญาโยควิบูลย์, หลวง 10 Results

No.TitlePublished
1แนวคิดเรื่องปรัชญาการศึกษาไทย ตามแนวพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท2520
2คนเราตายแล้วเกิดอีกหรือไม่2520
3หลักพระพุทธศาสนาโดยย่อ2515
4คนเราตายแล้วเกิดอีกหรือไม่2510
5หลักพระพุทธศาสนาโดยย่อ2509
6หลักพระพุทธศาสนาโดยย่อ2500
7แผนที่แนวทางไปพระนิพพาน2494
8ปาฐกถาเรื่องการศึกษาที่สมบูรณ์2494
9แบบเรียนไวภาษาอังกฤษ ดำเนินตามวิธีสอนแบบใหม่ที่สุดเล่ม 4 สำหรับมัธยมปีที่ 42479
10แบบเรียนไวภาษาอังกฤษ ดำเนินตามวิธีสอนแบบใหม่สุด เล่ม 12478