หนังสือที่แต่งโดย มัทนี รัตนิน 6 Results

No.TitlePublished
1ศิลปะการแสดงละคอน (Acting) : หลักเบื้องต้นและการฝึกซ้อม2555
2ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะการกำกับการแสดงละคอนเวที2546
3ภาพประกอบคำบรรยายวิชาศิลปในอดีตและปัจจุบันศิลปตะวันตก2513
4ศาสนาเปรียบเทียบ2511
5หนังสือประกอบวิชาศาสนาเปรียบเทียบตอนสำคัญ จากพระคัมภัร์ของศาสนาสากล2511
6เค้าโครงการบรรยายวิชามนุษยศาสตร์ (ภาคตะวันตก) ตอนที่ 6 ตอนที่7...2507