หนังสือที่แต่งโดย เสรี เปรมฤทัย 6 Results

No.TitlePublished
1สังข์ทอง2533
2นิทานกล่อมใจแสนสนุก2519
3นิทานคุณหนูแสนสนุก2519
4พระเทวทัตและพระเจ้าอชาตศัตรู2509
5พระเทวทัตและพระเจ้าอชาตศัตรู2509
6นิทานรอบกองไฟ2506