Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ประคอง นิมมานเหมินท์

18 Results

No.TitlePublished
1เจ้าเจืองหาญวีรบุรุษไทลื้อ : ตำนาน มหากาพย์ พิธีกรรม2554
2ไขคำแก้วคำแพง พินิจวรรณกรรมไทย-ไท2554
3วรรณคดีคำสอนล้านนา : โคลงพระลอสอนโลก โคลงวิธูรสอนโลก โคลงเจ้าวิฑูรสอนหลาน2554
4คำขับลูกอ่อน : ภาพชีวิตและภูมิปัญญาไทลื้อในบทเพลงสำหรับเด็ก2553
5นิทานพื้นบ้านศึกษา2551
6โคลงพระลอสอนโลก โคลงวิธูรสอนโลก โคลงเจ้าวิฑูรสอนหลาน2551
7มองภาษา : มองภาษาถิ่นและมองภาษาในวรรณคดีท้องถิ่น2547
8สิบสองพันนา [จุลสาร]2545
9นิทานพื้นบ้านศึกษา2545
10นิทานพื้นบ้านศึกษา2543
11อาป่มไทใต้คง นิทานกับสังคม2542
12ลักษณะสังคมและวิถีชีวิตของคนไทเหนือในเขตใต้คง สาธารณรัฐประชาชนจีน : ภาพสะท้อนวรรณกรรม : รายงานการวิจัย2540
13มหากาพย์เรื่องท้าวบาเจือง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์2530
14ลานนาไทยคดี2521
15ศึกษาวรรณคดีเรื่องมหาชาติของลานนาในสภาพที่เป็นวรรณคดีท้องถิ่น2521
16ลักษณะวรรณกรรมภาคเหนือ2517
17ลักษณะวรรณกรรมภาคเหนือ2509
18การประชุมวิชาการเรื่อง วรรณกรรมพุทธศาสนา [เทปบันทึกเสียง]