หนังสือที่แต่งโดย ลมุล รัตตากร 23 Results

No.TitlePublished
1มะนาว2548
2เมืองทองคำ2547
3มะละกอ2546
4แมงดาทะเล ฉบับคำกลอน2545
5ส้ม2545
6การใช้ห้องสมุด2545
7ตุ๊กตากับเทวดาเห็ด2545
8ส้มโอ2544
9มะม่วง2544
10โทน2530
11การใช้ห้องสมุด2530
12การบริการชุมชนของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค2529
13การเขียนและการแปลหนังสือสำหรับวัยรุ่น2529
14หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมศึกษา เรื่อง บ่วงวิบาก2528
15นิทานสำหรับเด็ก คำอธิษฐานของดอกไม้2522
16การใช้ห้องสมุด2522
17การใช้ห้องสมุด2522
18แสงโสม2522
19คำอธิฐานของดอกไม้2522
20วิธีคิดเลขหมู่ที่อาจแบ่งได้ตามแบบเลขหมู่บางหมู่ ในแผนการจัดหมู่แบบทศนิยม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 22515
21การใช้ห้องสมุด2514
22การสอนให้นักเรียนรู้จักใช้ห้องสมุด2514
23การใช้ห้องสมุด2507