หนังสือที่แต่งโดย สิทธา พินิจภูวดล 36 Results

No.TitlePublished
1วรรณคดีเปรียบเทียบ2548
2ความยิ่งใหญ่ใน "บูรพา" [จุลสาร]2547
3สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ [จุลสาร] : เสด็จเยือน น่าน ลำพูน เชียงใหม่2546
4จาก "บ้านยาลาคีรี" สู่ "กุหลาบเมืองหนาว" [จุลสาร]2546
5สู่เวทีโลกไปกับนักเขียนรางวัลโนเบลปีนี้ [จุลสาร]2546
6การสัมมนาทางวิชาการเรื่องภาษาไทยในปัจจุบัน [จุลสาร] : ปัญหาและแนวทางแก้ไข2545
7การวิจารณ์หนังสือ : ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์และหลักปฏิบัติสำหรับนักวิจารณ์หนังสือ2545
8หนังสือดีที่น่าอ่าน2544
9คู่มือนักแปลอาชีพ : หลักการแปล งานทั่วไป งานวิชาการและงานอาชีพ2543
10คู่มือนักแปลอาชีพ : หลักการแปล งานทั่วไป งานวิชาการและงานอาชีพ2542
11กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ กรุงเยรูซาเล็ม ... [จุลสาร]2542
12มารยาทฝรั่งเศสปัจจุบัน = Le savoir-vivre moderne FR 2552535
13ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 1 (แบบศึกษาด้วยตนเอง)2530
14วรรณคดีฝรั่งเศสร่วมสมัย 2 และการวิจารณ์วรรณคดี = La litterature contemporaine II et la critique litteraire (FR 435 ZS))2528
15วรรณกรรมสุโขทัย2525
16วรรณกรรมสุโขทัย2525
17หนังสือเรียนภาษาไทย รายวิชา ท021 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม2525
18วรรณคดีเปรียบเทียบ2524
19หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ท033 วรรณคดีมรดก2524
20วรรณคดีฝรั่งเศษ2524
21วรรณคดีฝรั่งเศส2524
22วรรณคดีเปรียบเทียบ2522
23ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ2521
24วรรณกรรมสุโขทัย2520
25ความรู้ทั่วไปทางวรรณกรรมไทย2520
26วรรณกรรมสุโขทัย2519
27ร้อยกรอง2518
28วรรณคดีเปรียบเทียบ2517
29มรรยาทฝรั่งเศสปัจจุบัน = Le savoir-viver moderne2517
30วรรณคดีเปรียบเทียบ2517
31วรรณกรรมสุโขทัย2516
32มารยาทฝรั่งเศสปัจจุบัน2516
33ความรู้ทั่วไปทางวรรณกรรมไทย2515
34การเขียนและการพูด2515
35คำบรรยายประกอบภาพนิ่งการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมฝรั่งเศส : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย2511
36Interpretation and translation 3