หนังสือที่แต่งโดย สุรศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา, 2394-2474 7 Results

No.TitlePublished
1ประวัติการของจอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี2505
2ประวัติการของจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี2505
3ประวัติการของจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี2504
4ประวัติการของจอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ภาค 22476
5สันติวิหารธรรม2470
6ประวัติและความจำสังเขป2468
7ประวัติการของจอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ภาค 1 ตอนปราบฮ่อครั้งที่ 1