หนังสือที่แต่งโดย เกื้อ นคร 5 Results

No.TitlePublished
1เพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ : พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช2519
2เพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ2517
3เพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ : พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช2517
4ราษฎร์พิลาป2509
5ประวัติศาสตร์การเมืองสยามสมัยประชาธิปไตย