หนังสือที่แต่งโดย พิทยาลงกรณ์, พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น, 2419-2488 46 Results

No.TitlePublished
1นางพญาฮองไทเฮา2556
2นิทานเวตาล2551
3นิทานเวตาล2551
4จดหมายจางวางหร่ำ (ฉบับสมบูรณ์)2543
5จดหมายจากวางหร่ำ (ฉบับสมบูรณ์)2539
6สามกรุง2518
7นิทานของ น.ม.ส2517
8กนกนคร2516
9สืบราชสมบัติ2516
10ชีวิตและงานของ น.ม.ส.2515
11จดหมายจางวางหร่ำ2514
12กนกนคร2514
13เรื่องของนักเรียนเมืองอังกฤษ2514
14สามกรุง2514
15จดหมายจางวางหร่ำ2514
16ผสมผสาน2514
17นิทานของ น.ม.ส.2513
18สามเรื่องเอกของ น.ม.ส.2513
19กนกนคร2510
20จดหมายจางวางหร่ำ2509
21พระนิพนธ์บางเรื่อง และปาฐกถา2507
22สามกรุง2505
23พระนิพนธ์บางเรื่อง2505
24ประมวลนิทานของ น.ม.ส.2504
25จดหมายจางวางหร่ำ2504
26นิทานของ น.ม.ส2504
27กนกนคร2503
28ผสมผสาน2503
29จดหมายจางวางหร่ำ2502
30พระนลคำฉันท์2498
31นิทานของ น.ม.ส2494
32พระนิพนธ์บางเรื่องเกี่ยวกับการสหกรณ์ ของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์. กับ, เรื่อง พิทยาลงกรณมูลนิธิ2491
33พระประวัติและพระนิพนธ์ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ2491
34เสภาสภา2480
35เรื่องเครื่องฝึกเยนตลแมนในออกซฟอด และ เคมบรีช ปาฐกถาตรัสที่สโมสรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.24762476
36เห่เรือ2475
37ข่าวตอนต้นรัชกาลที่ 3 ตามรายงานราชการอังกฤษ2475
38เห่เรือ2474
39ประมวลนิทานของ น.ม.ส. : เล่ม 12473
40ประชุมปาฐกถา ของ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ รวมครั้งที่ 22472
41ความนึกในฤดูหนาว ; ทุนทรัพย์แลรางวัลแห่งทุนทรัพย์ ; การค้าทางทเลในเวลาสงคราม2469
42ประชุมปาฐกถาของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ รวมครั้งที่ 1 เลือกแต่ภาษาไทย2469
43นิทานเรื่องกนกนคร กลอน 62465
44ตลาดเงินตรา2459
45นิทานของ น.ม.ส.
46สามเรื่องเอกของ น.ม.ส.