หนังสือที่แต่งโดย เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ 26 Results

No.TitlePublished
1ปฏิวัติ 24752560
2อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียว ทั้งเกี่ยวก้อย2559
3พม่าผ่าเมือง : วิเคราะห์การเมืองพม่าใต้อาญาเผด็จการทหาร2553
4หล่อนต้องจ้างเขาคลี่ส่าหรี?2545
5คำถามมาจาก ACD [จุลสาร]2545
6สตรีกับความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ2545
7โลกทัศน์อันคับแคบของสังคมอเมริกัน [จุลสาร]2545
8เงื่อนงำนโยบายไทยต่อพม่า [จุลสาร]2545
9สรุปสถานการณ์โลกปี 2544 [จุลสาร] : วัดอุณหภูมิเอเชียบัดเดี๋ยวร้อน-บัดเดี๋ยวเดือด2544
10แนวการต่างประเทศจะเปลี่ยนไป [จุลสาร]2544
11แนวคิดและกระบวนการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ : รายงานการวิจัย2544
12สามบัญชีของสาธิตจุฬาฯจริงไหม [จุลสาร]2542
13ปลดแอกเวียดนาม [จุลสาร]2542
14เรื่องของข้าเอ็งอย่ายุ่ง [จุลสาร]2542
15กลับไปสนองคุณบ้านเกิด [จุลสาร]2542
16มิยาซาวา แบะ แบะ [จุลสาร]2542
17สามบัญชีของสาธิตจุฬาฯจริงไหม [จุลสาร]2542
18จากสงครามเย็นสู่สงครามร้อน [จุลสาร]2541
19พม่าผ่าเมือง2536
20สภาพการศึกษาพื้นฐานของพม่า2533
21จัมโบเคนยา2523
22แนวความคิดพื้นฐานการศึกษานอกระบบ2521
23ฟิเดล คัสโตร ในยุควิกฤตของคิวบา2518
24สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการพัฒนาชนบท2518
25ปฏิวัติ 2475 บทบาทของ "คณะปฎิวัติ" ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นประชาธิปไตย2514
26การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการปกครองของประเทศไทย2513