หนังสือที่แต่งโดย ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท, ม.ร.ว 23 Results

No.TitlePublished
1เบื้องหลังชีวิตและการต่อสู้ของฮิตเล่อร์จอมเผด็จการ2539
2การพูดชนะอารมณ์และการจูงใจคน2520
3เกสตาโป = S.S. and Gestapo2518
4เบื้องหลังชีวิตและการต่อสู้ของฮิตเล่อร์-จอมเผด็จการ2518
5ชีวิตและการต่อสู้ของจอมพล เจียงไคเช็ค2518
6ชีวิตและการต่อสู้ของ เมาเซตุง บุรุษเหล็กแห่งปักกิ่ง2518
7สารคดีประวัติศาสตร์ พระราชประวัติรัชกาลที่ 8 กับกรณีสวรรคต2517
8สารคดีประวัติศาสตร์ ชีวิตและงานของ สฤษดิ์ ธนะรัชต์ จอมพลผู้พิชิต2517
94 ยุค 4 สมัยของการปฎิวัติ2517
10วีรกรรมนักรบไทย2516
11วีรกรรมนักรบไทย2516
12คนสำคัญต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทย และ แอนนากับพระเจ้ากรุงสยาม เก็บความจากเรื่อง Anna and the King of Siam ของ มาร์กาเร็ต แลนดอน2515
13การพูดชนะอารมณ์และจูงใจคน2515
14ไซค็อลโลยี่ - จิตวิทยา วิธีสร้างความสุขในการครองชีวิต2515
15พระราชประวัติ 9 มหาราช2514
16คำอธิบาย กฎหมายครอบครัวและมรดก2514
17พระราชประวัติ 9 รัชกาล และ 15 พระบรมราชินี2513
18สงครามเวียดนาม2512
19ชุมนุมสุภาษิต คำโคลงและคติเตือนใจ2512
20แผนพิชิตศึกในสงครามโลกครั้งที่ 22510
21รัฐบุรุษของโลก เซอร์วินสตัน เลียวนาร์ด สเปนเซอร์ เชอร์ชิล2508
22คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยมรดก : มาตรา 1599-1755 พร้อมอุทาหรณ์ครบครัน2507
23คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ฉบับสมบูรณ์ว่าด้วยเอกเทศสัญญา