หนังสือที่แต่งโดย เจริญ ไชยชนะ 43 Results

No.TitlePublished
1สงครามโลกครั้งที่ 22529
2รามอน แมกไซไซ2523
3พ่อขุนรามคำแหงมหาราช2523
4สมเด็จพระนารายณ์มหาราช2523
5เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิลล์2523
6เคมาล อตาเตอร์ก2523
7สงครามโลกครั้งที่ 12518
8สงครามโลกครั้งที่ 22518
9ประวัติศาสตร์สากล สมัยกลาง2517
10ประวัติศาสตร์สากล สมัยโบราณ2517
11โลกหลังสงครามนาซี2517
12ประวัติศาสตร์สากล : กล่าวถึงประวัติของประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ จนถึงสมัยปัจจุบัน2517
13ประวัติศาสตร์สากล สมัยโบราณ2517
14โลกหลังสงครามนาซี รวบรวมเหตุการณ์ของโลกตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ระเบิด ตลอดมาจนปัจจุบัน2517
15โลกหลังสงครามไกเซอร์2516
16เหตุการณ์สำคัญที่พลิกประวัติศาสตร์โลก : เรียบเรียงจาก 100 Great events that changed the world2516
17โลกหลังสงครามไกเซอร์ รวบรวมเหตุการณ์ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1 มาจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ระเบิดขึ้น2516
18ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์จนถึงสมัยปัจจุบัน2516
19ประวัติศาสตร์ประเทศในเอเซีย2515
20เหตุการณ์สำคัญ ที่พลิกประวัติศาสตร์โลก : เรียบเรียงจาก 100 Great events that changed the world2515
21แรกมีในโลก = แปลจาก First time it happened2514
22ประวัติศาสตร์สากล สมัยใหม่. เล่มที่ 22514
23แรกมีในโลก = The first time it happened2514
24ประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่2513
25สงครามและสันติภาพในสองเวียดนาม2511
26เหตุการณ์สำคัญ ที่พลิกประวัติศาสตร์โลก2511
27ความจำและการทำงาน2510
28เรื่องสันตปาปา ประวัติและความเป็นมาตลอดจนการเลือกตั้ง วิธีเลือกตั้ง2509
29ประวัติศาสตร์สากลสมัยปัจจุบัน2509
30เรื่องของสันตะปาปา2509
31เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2509
32ประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่2508
33ประวัติศาสตร์สากล สมัยกลาง2508
34ประวัติศาสตร์อาเซีย2507
35ภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ : ชั้นประถมปีที่...2505
36แบบเรียนภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมปีที่ 42503
37ผู้พิชิตธรรมชาติ2502
38ปทานุกรมไทย ฉบับสากล2501
39ปทานุกรมคำมาตรฐาน และ บัญญัติศัพท์ภาษาไทย เกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์ วิชาการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ จิตวิทยา, ปรัชญา แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติและอุตสาหกรรม2501
40ปทานุกรมคำมาตรฐาน และบัญญัติศัพท์ภาษาไทย เกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์ วิชาการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ จิตวิทยา แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติ และ อุตสาหกรรม2501
41แบบเรียนหน้าที่พลเมือง สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 62501
42ประวัติศาสตร์สากล2497
43หน้าที่พลเมือง สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 62482