หนังสือที่แต่งโดย สวามี สัตยานันทปุรี 9 Results

No.TitlePublished
1บ่อเกิดมติพุทธศาสนา2516
2ปาฐกถา2514
3มหาตมะ คานธี ผู้ปฏิวัติอินเดีย2513
4มหาตมะคานธี ผู้ปฏิวัติอินเดีย2507
5มหาตมะคานธี2507
6ศาสดาโควินทสิงห์ ผู้ปลูกทแกล้วทหาญอินเดีย2495
7ศาสดาโควินทสิงห์ ผู้ปลูกทแกล้วทหาญอินเดิย2483
8ปรัชญาฝ่ายบูรพทิศ2480
9ปรัชญาฝ่ายโยคะ : หรือ โยคสูตรของมหามุนิปตัญชลิ2479