หนังสือที่แต่งโดย กิตินัดดา กิติยากร, ม.ร.ว 4 Results

No.TitlePublished
1ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ2528
2บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียตนาม และสาธารณรัฐออสเตรีย2509
3บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียตนาม และสาธารณรัฐออสเตรีย2509
4บันทึกเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเวียตนาม เป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ 18-21 ธันวาคม 25022505