หนังสือที่แต่งโดย ศราภัยพิพัฒ, พระยา 5 Results

No.TitlePublished
1ชีวิตของประเทศ2512
210,000 ไมล์ของข้าพเจ้า2512
3ฝันจริงของข้าพเจ้า อันดับเรื่องที่ 12512
410,000 ไมล์ของข้าพเจ้า อันดับเรื่องที่ 32512
5จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์2511