หนังสือที่แต่งโดย ไสวย นิยมจันทร์ 8 Results

No.TitlePublished
1ภาพความรู้ทั่วไปชุดรวมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก2527
2ชุดภาพความรู้ทั่วไป2527
3ความรู้ทั่วไปด้วยภาพ2501
4ไทยริเริ่ม (คนแรก) ผู้ให้กำเนิด ผู้ประดิษฐ์ริเริ่มสิ่งต่าง ๆ ในประเทศ2500
5ผู้ให้กำเนิด ผู้ประดิษฐ์คิดค้น สิ่งต่างๆคนแรกของโลก2500
6คู่มือเที่ยว ศึกษา ความเป็นมา 20 จังหวัดตามทางรถไฟสายใต้ กลันตัน ไทรบุรี ปีนัง2499
7รวบรวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหม่2499
8ความรู้ทั่วไปด้วยภาพ รวมสิ่งมหัศจรรย์