หนังสือที่แต่งโดย ประยูร พิศนาคะ 35 Results

No.TitlePublished
1ของดี 72 จังหวัด หรือ 73 จังหวัดปัจจุบัน2527
250 พระมหากษัตริย์ไทยและสมเด็จพระราชินี2520
3คนดี 71 จังหวัด ของเมืองไทย2518
4ฟ้าชายวชิราลงกรณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร2518
5ฟ้าชายวชิราลงกรณ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร2516
6สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก2516
7ประวัติศาสตร์กษัตริย์ไทย 9 รัชกาล2515
8สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ2515
9สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ2515
10สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ2515
11สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศ2515
12สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระภัทรมหาราชเจ้า2515
13สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสยามในยุคพระปรีชาญาณของ ร.62514
14สมเด็จพระเอกาทศรถ ฉบับออกอากาศ2514
15ชีวิตและงานของศรีปราชญ์-สุนทรภู่ ฉบับปรับปรุง2514
16สมเด็จพระนเรศวรมหาราช2513
17พระราชประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช2513
18สมเด็จพระเพทราชา ฉบับออกอากาศ2513
19ของดี 71 จังหวัด : ความรู้เรื่องจังหวัดต่าง ๆ ครบ 71 จังหวัด2513
20สมเด็จพระเจ้าเสือ ฉบับออกอากาศ2513
21สมเด็จพระนเรศวรมหาราช : ฉบับออกอากาศ2513
22สมเด็จพระเพทราชา ฉบับออกอากาศ2513
23พระราชประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช2513
24รักในวรรณคดี2512
25ชีวประวัติเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ พระประวัติและผลงานพระนิพนธ์2512
26สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ฉบับออกอากาศ2512
27สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระประวัติผู้กู้ชาติ2512
28ชีวิตและงานของศรีปราชญ์-สุนทรภู่2512
29สมเด็จพระนารายณ์มหาราช : ฉบับออกอากาศ2512
30แผ่นดินไทย2506
3150 เจ้าพระยาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์2505
32พระราชจริยาวัตรของ ร.92501
33ประวัติศาสตร์กษัตริย์ไทย 9 รัชกาล2500
34ประวัติศาสตร์ กษัตริย์ไทย 9 รัชกาล2496
35สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ