หนังสือที่แต่งโดย นคร พันธุ์ณรงค์ 14 Results

No.TitlePublished
1ปัญหาชายแดนไทย-พม่า2540
2ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย2528
3การศึกษาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย และประวัติศาสตร์ไทยยุคก่อนพุทธศตวรรษที่ 192527
4ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์2526
5วัฒนธรรมพื้นบ้านบ้านนาตะกุด ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์2525
6ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์2524
7วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองทุ่งยั้ง2522
8นิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นสุโขทัยและบริเวณโดยรอบ2522
9บทสรุปปริญญานิพนธ์ทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์2521
10ประวัติศาสตร์ไทยตอนต้น2521
11ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น2521
12ท้องถิ่นของเรา2521
13ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 จารึกสุโขทัย2520
14ประวัติศาสตร์ไทย 12520