หนังสือที่แต่งโดย ตรี อมาตยกุล 31 Results

No.TitlePublished
1ปืน ภาค 2 ประวัติแคว้นสิบสองปันนา ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ศิลาจารึกอาณาจักรน่านเจ้า พ.ศ.23052526
2อนุสาวรีย์วีรชนไทย : หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2520
3จังหวัดนครศรีธรรมราช2517
4ของดีในประวัติศาสตร์และโบราณคดี2516
5นำเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2516
6โบราณสถานในเกาะบางปะอิน2515
7เมืองเหนือและเมืองใต้2513
8เมืองเหนือและเมืองใต้2513
9เมืองทองของไทย2513
10ประวัติเมืองสำคัญ2513
11เมืองทองของไทย2513
12ของดีในประวัติศาสตร์และโบราณคดี2513
13ประวัติเมืองสำคัญ2513
14เมืองทองของไทย2513
15นำเที่ยวจังหวัดเชียงราย2510
16จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2509
17จังหวัดลพบุรี2506
18ทัศนาสารไทย จังหวัดสระบุรี ฉบับของกองวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2506
19จังหวัดสระบุรี2504
20นิทานประวัติศาสตร์และโบราณคดี2504
21ทัศนาสารไทย จังหวัดนครปฐม ฉบับของกองวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2504
22ทัศนาสารไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับของกองวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2504
23ทัศนาสารไทย จังหวัดสระบุรี2500
24ประวัติเมืองจันทบุรี และ อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ จังหวัดจันทบุรี2500
25ทัศนาสารไทย จังหวัดนครปฐม2499
26พระนครศรีอยุธยา2499
27ทัศนาสารไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2499
28นำเที่ยวเมืองสุโขทัย2498
29เรื่องเจดีย์ยุทธหัตถี2498
30เมืองทองของไทย2497
31นิทานประวัติศาสตร์และโบราณคดี2494