หนังสือที่แต่งโดย นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยา, 2406-2490 68 Results

No.TitlePublished
1สาส์นสมเด็จ เล่ม 1 พ.ศ. 2457-2461 ฉบับราชบัณฑิตยสภา2558
2ลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงมีโต้ตอบกับพระสารประเสริฐ พร้อมด้วย ประวัติพระสารประเสริฐ2555
3ลายพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ประทานพระพินิจวรรณการ เรื่องตรวจชำระหนังสือพระอภัยมณี และประชุมบทละครดึกดำบรรพ์2555
4บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ2552
5เพลงดนตรี : จากสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศฯ ถึงพระยาอนุมานราชธน2552
6เพลง ดนตรี และนาฏศิลป์ จากสาส์นสมเด็จ2552
7สาส์นสมเด็จ เล่ม 3-92543
8สาส์นสมเด็จ เล่ม 8 พ.ศ. 2478 (ตุลาคม-มีนาคม)2541
9จดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ.1212540
10จดหมายระยะทางไปแหลมมลายู ร.ศ.1212539
11บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ2538
12สาส์นสมเด็จ2538
13สาส์นสมเด็จ ฉบับที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ พ.ศ. 24752536
14บทเพลงและบทละคอนเรื่องรามเกียรติ์2534
15สาส์นสมเด็จ ฉบับที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ พ.ศ.24752533
16ประชุมบทละครดึกดำบรรพ์ ฉบับบริบูรณ์2528
17ภาพทศชาดก2525
18บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ2521
19นารายณ์สิบปาง และ บทละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง กรุงพาณชมทวีป2519
20สาส์นสมเด็จ ลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ2517
21สาส์นสมเด็จ2517
22สาส์นสมเด็จ2516
23ลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงมีโต้ตอบกับพระสารประเสริฐ พร้อมด้วย ประวัติพระสารประเสริฐ2516
24จดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรี2516
25สาส์นสมเด็จ ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ภาคที่ 462516
26บันทึกเรื่องการเสด็จไปดูกิจการต่างๆ ในแหลมมลายูและประเทศพม่า ของ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัติวงศ์ ... เมื่อ พ.ศ.24312516
27สาส์นสมเด็จ. ภาคที่ 462516
28สาส์นสมเด็จ2515
29บทละคอนดึกดำบรรพ์ เรื่อง คาวี2514
30บทละคอนดึกดำบรรพ์ เรื่อง ปีศาจนางอาดูร อิเหนาเผาเมือง และขุนช้างขุนแผน2514
31ชุมนุมบทละคอนและบทขับร้อง2514
32บทละคอนดึกดำบรรพ์ เรื่อง กรุงพาณชมทวีป อุณรุท-ศูรปนขา2514
33ไปชวา : ลายพระหัตถ์และบึนทึกเมื่อคราวเสด็จชวา พ.ศ. 2480-24812514
34บทละคอนดึกดำบรรพ์เรื่องสังข์ทอง2513
35ศิลปกรรมและช่างไทย จากสาส์นสมเด็จ2512
36ประชุมบทละครดึกดำบรรพ์2509
37พระประวัติ พระนิพนธ์และภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์2506
38ชุมนุมบทละคอนและบทคอนเสิต2506
39สาส์นสมเด็จ2506
40บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ2506
41จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก2506
42สาส์นสมเด็จ ลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (ภาค 42)2506
43สาส์นสมเด็จ เล่ม 1-26 ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ2505
44สาส์นสมเด็จ : ลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (ภาคที่ 54 )2503
45สาส์นสมเด็จ ลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (ภาคที่ 54 )2503
46สาส์นสมเด็จ (ภาค 41)2501
47วิจารณ์เรื่องตำนานเสภา และระเบียบการเล่นตำนานเสภา2501
48สาส์นสมเด็จ ลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (ภาค 37)2500
49สาส์นสมเด็จ ลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (ภาค 39)2500
50สาส์นสมเด็จ (ภาค 6)2499
51สาส์นสมเด็จ ภาค 32499
52สาส์นสมเด็จ2499
53สาส์นสมเด็จ ลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (ภาค 19)2499
54สาส์นสมเด็จ ลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (ภาค 19)2498
55สาส์นสมเด็จ ลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ภาค 192498
56สาส์นสมเด็จ. ภาคที่ 162498
57สาส์นสมเด็จ (ภาค 18)2498
58สาส์นสมเด็จ ลายพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (ภาค 16)2498
59สาส์นสมเด็จ. (ภาค 5)2496
60ลายพระหัตถ์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ประทานพระพินิจวรรณการ เรื่องตรวจชำระหนังสือพระอภัยมณี และประชุมบทละครดึกดำบรรพ์2494
61ลายพระหัตถ์ประทานพระพินิจวรรณการเรื่องตรวจชำระหนังสือพระอภัยมณี และประชุมบทละครดึกดำบรรพ์2494
62สาส์นสมเด็จ : ลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (ภาค 2) [4 เม.ย. 2477-16 ก.ย. 2477]2493
63สาส์นสมเด็จ2493
64สาส์นสมเด็จ (ภาค 4)2493
65สาส์นสมเด็จ : ลายพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (ภาคหนึ่ง) [25 เม.ย. 2475-31 มี.ค. 2476]2492
66ประวัติ เสวกเอก หม่อมเจ้าประวิช2469
67ประชุมบทมโหรีประสมวง (คอนเสิด) เรื่องรามเกียรติ แล เรื่องอิเหนา2465
68บทละคอนดึกดำบรรพ์ เรื่อง สังข์ศิลปชัย ภาคต้น ภาคปลาย