หนังสือที่แต่งโดย เพ็ชรี สุมิตร 24 Results

No.TitlePublished
1มุคัล ราชวงศ์บันลือโลก2554
2ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น = History of Japan2543
3บนเส้นทางสายไหมในสาธารณรัฐประชาชนจีน2529
4อารยธรรมตะวันตก2529
5โมกุล2522
6โมกุล2522
7ประวัติอารยธรรมอินเดีย2520
8ประวัติอารยธรรมอินเดีย2520
9พื้นฐานอารยธรรมเอเซียตะวันตก2519
10พื้นฐานอารยธรรมเอเชียตะวันตก2519
11อารยธรรมยุคใหม่ (ภาค 5)2518
12ประวัติอารยธรรมจีน2518
13ประวัติอารยธรรมจีน2518
14ประวัติอารยธรรมญี่ปุ่น2516
15ประวัติอารยธรรมจีน2516
16ประวัติอารยธรรมญี่ปุ่น2516
17อารยธรรมยุคใหม่ (ภาค5)2515
18ประวัติอารยธรรมญี่ปุ่น2514
19อารยธรรมตะวันออก เล่มที่ 2 อารยธรรมจีน2513
20อารยธรรมตะวันออก2512
21อารยธรรมตะวันออก เล่มที่ 1 อารยธรรมโบราณในอาเซียและอารยธรรมอินเดีย2512
22อารยธรรมตะวันออกตอนที่ 2 อารยธรรมจีน เกาหลี และญี่ปุ่น2510
23คำบรรยายวิชามนุษยศาสตร์ ภาคตะวันออก2507
24คำบรรยายในวิชาอารยธรรมตะวันออก เรื่อง อารยธรรมจีน ปีการศึกษาที่ 1 พ.ศ. 25072507