หนังสือที่แต่งโดย บริบาลบุรีภัณฑ์, หลวง 21 Results

No.TitlePublished
1พระพุทธรูปสมัยต่างๆ ในประเทศไทย2540
2จดหมายเหตุการเสด็จตรวจโบราณวัตถุสถาน มณฑลนครราชสีมาของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พ.ศ. 24722531
3พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย2515
4พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย2514
5พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย2514
6พระพุทธรูปสมัยต่างๆ ในประเทศไทยและตำนานพระพิมพ์2511
7พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย...2510
8พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย2509
9ตำนานพระพุทธบาท2508
10ชุมนุมโบราณคดี2503
11โบราณคดี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)2503
12ชุมนุมโบราณคดี2503
13โบราณคดี2503
14เรื่องพระพุทธรูปปางต่าง ๆ2502
15เรื่องพระพุทธรูปปางต่าง ๆ2500
16โบราณคดี2496
17เรื่องพระพุทธรูปสมัยต่างๆ ในประเทศไทย2494
18พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย2486
19เรื่องพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี ของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์2484
20ลักษณะพระพุทธสมัยต่างๆ ในประเทศสยาม2480
21เรื่องพระพุทธสิหิงค์กับวิจารณ์2477