หนังสือที่แต่งโดย ตุ้ย ชุมสาย, ม.ล 31 Results

No.TitlePublished
1จิตวิทยาพาเพลิน2545
2มนุษยศาสตร์สารอ่านเพลิน2537
3จิตวิทยาพาเพลิน2536
4อยู่อย่างรักธรรมชาติ2534
5วิทยสารอ่านเพลิน2534
6วิทยสารอ่านเพลิน2534
7ปฐมบทแห่งวิชาการท่องเที่ยว2527
8ปฐมบทแห่งวิชาการท่องเที่ยว = An introduction to tourism studies2527
9จิตวิทยาปลีกย่อย2527
10วรรณกรรมพินิจเชิงจิตวิทยา2524
11วิทยาการปกิณกะ2523
12เมล็ดพันธุ์ / ธัญชาติ2523
13จิตวิทยาปลีกย่อย2521
14คน เกิดมาแล้วต้องกิน2518
15คนเกิดมาแล้วต้องกิน2518
16หลักวิชาการท่องเที่ยว = An Introduction to tourism studies2518
17จิตวิทยาแห่งการจัดตลาดเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจการท่องเที่ยว2517
18การแปลและคำไวพจน์ภาษาอังกฤษ = Translation and english synonyms2517
19จิตวิทยาแห่งการจัดตลาดเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจการท่องเที่ยว2517
20จิตวิทยาแห่งการจัดตลาด เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจการท่องเที่ยว2517
21วรรณกรรมพินิจเชิงจิตวิทยา2516
22ดอกไม้กับคน = Flowers and man2515
2328 สิงหา รวมบทประพันธ์บางเรื่องของหม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย2512
24รวมบทประพันธ์บางเรื่องของหม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย2512
2528 สิงหา รวมบทประพันธ์บางเรื่อง2512
26จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน2508
27จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน = An introductory text book in general psychology2508
28สถิติศาสตร์และการวิจัย = Statistical methods and research2502
29จิตวิทยาประยุกต์2496
30จิตวิทยาประยุกต์2496
31จิตวิทยาสมัยปัจจุบัน2481