หนังสือที่แต่งโดย แสงโสม เกษมศรี, ม.ร.ว 17 Results

No.TitlePublished
1บิดาของข้าพเจ้า : พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ศุภโยคเกษม2534
2ประวัติศาสตร์ยุคกลางหรือมัธยมสมัย = History of the middle ages or mediaeval times2525
3ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2325-2394)2523
4ประวัติศาสตร์สากลยุคปัจจุบัน (ค.ศ.1453-1914)2517
5ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2325-2394)2515
6ประวัติศาสตร์สากลยุคปัจจุบัน (ค.ศ.1453-1914)2515
7ประวัติศาสตร์สากลยุคปัจจุบัน (ค.ศ.2453-1914)2515
8ประวัติศาสตร์ทั่วไป ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4-5)2509
9ประวัติบุคคลสำคัญของโลก2509
10สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ = Phonetics of English2507
11สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ2507
12สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ไทย ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4-5) ตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 25062506
13สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ไทย ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4-5) ตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 25032505
14สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ไทย ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4-5) ตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 25032503
15ประวัติบุคคลสำคัญของโลก2503
16ประวัติศาสตร์ไทยและต่างประเทศ ตรงตามหลักสูตรเตรียมอุดม และประโยคครูประถม2498
17สัมพันธ์ภาพกับชาวต่างประเทศยังผลประการใดแก่สถานการณ์แห่งประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา2487