หนังสือที่แต่งโดย ยศ วัชรเสถียร 7 Results

No.TitlePublished
1ประวัติรัถยาน2521
2มนัส จรรยงค์ และไม้เมืองเดิม2520
3ภูมิหลังวรรณคดี "พระอภัยมณี"2517
4ภูมิหลังวรรณคดี : พระอภัยมณี2517
5ความเป็นมาของการประพันธ์ และนักประพันธ์ของไทย2506
6ภาพประวัติศาสตร์สำคัญของโลก2506
7รู้ไว้ก็ดี2503