หนังสือที่แต่งโดย สิริ เปรมจิตต์ 24 Results

No.TitlePublished
1พระพุทธศาสนาในประเทศไทย2524
2พุทธศรัทธา ประมวลภาพและประวัติสำคัญทั่วประเทศ2522
3ชีวิตและงานของ พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี "ลิ้นทอง"2521
4ประวัติศาสตร์ทวีปยุโรป ว่าด้วย อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และ รัสเซีย2519
5บทวิเคราะห์ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคกิจสังคมกับปัญหาภัยพิบัติจากลัทธิคอมมิวนิสม์2519
6ชีวิตและงานของปรินซ์วรรณ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์2516
7ผลงานของปรินซ์วรรณ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์2516
8พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงโต้แย้ง"เค้าโครงการเศรษฐกิจ" ของปรีดี พนมยงค์2516
9บทบาทเมืองจีน2515
10ประวัติศาสตร์ทวีปยุโรป ว่าด้วย อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และรัสเซีย2515
11นโปเลียนมหาราช2514
12ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์2513
13ประวัติรัฐธรรมนูญไทย ฉบับแรก พ.ศ. 2475 ถึงฉบับปัจจุบัน2511
14สงครามในเวียตนาม2509
15นโปเลียนมหาราช2509
16การต่อต้านคอมมิวนิสต์จักรวรรดินิยมแผนใหม่2506
17ประวัติศาสตร์ไทยในระบอบประชาธิปไตย 30 ปี2505
18จักรวรรดินิยมแผนใหม่, พร้อมกับคำนิยมของพลตรี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี และ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี2505
19ชีวิตและงานของเศรษฐีเมืองไทย และเศรษฐีนานาชาติ2505
20การต่อสู้ระหว่างอเมริกากับรัสเซีย2504
21ญี่ปุ่นบุกเอเซีย ในสงครามโลกครั้งที่ 22504
22สงครามระหว่างไทยกับเขมรและประสาทเขาพระวิหารของไทย2502
23ประวัติศาสตร์โลก แต่ยุคดึกดำบรรพ์ 2 พันล้านปีถึงปัจจุบัน2499
24อเมริกัน รัสเซีย กับสงครามโลกครั้งที่ 32494