หนังสือที่แต่งโดย พระคลัง (หน), เจ้าพระยา 32 Results

No.TitlePublished
1ราชาธิราช2556
2ราชาธิราช2554
3ราชาธิราช2546
4ราชาธิราช2544
5สมบัติอมรินทร์คำกลอน2543
6ราชาธิราช2520
7ราชาธิราช2515
8วรรณคดี2515
9วรรณคดีเจ้าพระยาพระคลัง (หน)2515
10ราชาธิราช : ตอนศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง2512
11สามก๊ก. เล่ม 22512
12ราชาธิราช2512
13ลิลิตยวนพ่ายกับลิลิตเพชรมงกุฎ2509
14ราชาธิราช. ฉบับหอสมุดแห่งชาติ2509
15ราชาธิราช2507
16วรรณคดี2507
17กากี (สามโวหาร)2505
18บทนิพนธ์ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน)2505
19กากีคำกลอน2504
20สมบัติอมรินทร์คำกลอน2504
21สมบัติอมรินทร์คำกลอน กากีคำกลอน2504
22พงศาวดารจีน...สามก๊ก2499
23หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ราชาธิราช ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง2497
24พระราชพงศาวดารรามัญ : เรื่องราชาธิราช2496
25พงศาวดารรามัญ เรื่องราชาธิราช2496
26หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ราชาธิราช ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง2494
27หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ ราชาธิราช สึกพระเจ้าฝรั่งมังค้อง2487
28หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ราชาธิราช ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง2482
29หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ราชาธิราช ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง2478
30จารึกเรื่องสร้างภูเขาที่วัดราชคฤห์2471
31โคลงพยุหยาตราเพ็ชรพวง2457
32พยุหยาตราเพ็ชรพวง2439