หนังสือที่แต่งโดย ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ 8 Results

No.TitlePublished
1ประชากร2516
2การปกครองของไทย2514
3การปกครองของไทย2514
4การปกครองของไทย2514
5การปกครองของไทย2513
6รายงานผลการวิจัยเรื่อง อุบัติเหตุบนทางหลวง2506
7ข้อแนะนำบางประการสำหรับนักวิจัย2504
8รายงานการวิจัยเรื่องจำนวนบุตรประชากรจำแนกตามลักษณะ ของหัวหน้าครอบครัว [เฉพาะจังหวัดพระนคร]2503