หนังสือที่แต่งโดย ฮันติงตัน, แซมมวล พี 4 Results

No.TitlePublished
1ทางเลือกที่ไม่ง่ายนัก : การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศ กำลังพัฒนา2529
2พรรคกับเสถียรภาพทางการเมือง = Political order in changing societies2527
3ความวุ่นวายกับการพัฒนาการเมือง = Political order and political decay2525
4ปฏิรูป-ปฏิวัติ กับการพัฒนาการเมือง = Political order in changing societies2525