หนังสือที่แต่งโดย โสภา ชูพิกุลชัย 14 Results

No.TitlePublished
1ความรู้เบื้องต้นทางบุคลิกภาพอันมีแนวโน้มต่อการประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย2532
2ความรู้เบื้องต้นทางจิตวิทยา2529
3ความรู้เบื้องต้นทางจิตวิทยา2528
4การศึกษาวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์2525
5ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม2525
6จิตวิทยาสังคมประยุกต์2522
7จิตวิทยาสังคมประยุกต์2522
8จิตวิทยาทั่วไป2521
9จิตวิทยาทั่วไป2518
10จิตวิทยาทั่วไป2516
11จิตวิทยาทั่วไป2514
12ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
13คู่มือการทำวิจัย
14จิตวิทยาสังคม