หนังสือที่แต่งโดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 28 Results

No.TitlePublished
1ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 22558
2ภาษาจีนธุรกิจ (สำหรับผู้เรียนชาวไทย)2557
3ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 12556
4ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 12555
5ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 22553
6ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 12550
7ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 22549
8ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 12549
9ภาษาจีนธุรกิจ (สำหรับผู้เรียนชาวไทย)2549
10ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 12547
11ภาษาจีนธุรกิจ (สำหรับผู้เรียนชาวไทย)2546
12ภาษาจีนธุรกิจ (สำหรับผู้เรียนชาวไทย)2545
13ไวยากรณ์จีนกลาง2545
14ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน2545
15ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 22545
16ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน2541
17ไวยากรณ์จีนกลาง2541
18พจนานุกรมท่องเที่ยวไทย-จีน2539
19ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน2538
20พจนานุกรมท่องเที่ยวไทย-จีน2535
21เอกสารประกอบรายการวิทยุ "สนทนาภาษาจีนกลาง"2534
22ไวยากรณ์จีนกลาง ขั้นพื้นฐาน2531
23ภาษาจีนกลาง ชุด เที่ยวเมืองไทย เล่ม 1-2 [electronic resource]2531
24ภาษาจีนกลาง ชุด เที่ยวเมืองไทย2531
25เอกสารประกอบรายการวิทยุ "สนทนาภาษาจีนกลาง"2529
26ไวยากรณ์จีนกลางขั้นพื้นฐาน2528
27สามก๊ก : การศึกษาเปรียบเทียบ2509
28การเรียนรู้อักษรจีน [ซีดี-รอม]