หนังสือที่แต่งโดย สุรศักดิ์ นานานุกูล 13 Results

No.TitlePublished
1ฟองสบู่แตก ยึดทรัพย์สิน ขายชาติ ขายแผ่นดิน : ปัญหาเศรษฐกิจของไทยตลอดช่วง 6 รัฐบาล2542
2ยกเลิกประมูลที่เหลือ [จุลสาร] : โยน 'บบส.' ดำเนินการแทน : ข้อเสนอจากควม.ต้องปิดฉาก 'ปรส.'2541
3การวางแผนโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ = Project planning and feasibility study2539
4สถาบันการเงิน : สพพ 2052527
5การบริหารงานผลิต : การบริหารโรงงานอุตสาหกรรมและบริการ2525
6ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับผู้บริหารบุคคลในธุรกิจปัจจุบันและอนาคต2525
7การบริหารงานผลิต2522
8การวางแผนโครงการและแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้2522
9การบริหารงานผลิต2517
10การริเริ่มและบริหารโครงการ QC ในสหรัฐอเมริกาและไทย : การบริหารโครงการคิวซีในระยะเริ่มต้น
11คู่มือ QC : หลักการพื้นฐานของกลุ่มสร้างคุณภาพงานในญี่ปุ่นและไทย
12T Q C : การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรในสหรัฐอเมริกาและไทย
13การวางแผนโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้