หนังสือที่แต่งโดย จิตร ภูมิศักดิ์, 2473-2508 43 Results

No.TitlePublished
1ตำนานแห่งนครวัด2557
2ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และขอมและลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ฉบับสมบูรณ์ ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม2556
3จากโซ่ตรวนถึงความตายวาระสุดท้ายแห่งชีวิต2554
4ตำนานแห่งนครวัด2554
5คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย : [จากมหาวิทยาลัยลาดยาวถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิต พ.ศ. 2500-2509]2552
6ถึงร้อยดาวพราวพรายกระจายแสง2551
7โฉมหน้าศักดินาไทย : บทวิเคราะห์สังคมไทยอันท้าทายยุคสมัย2550
8ด้นดั้นดุ่มเดี่ยวคนเดียวแด2550
9ศัพท์สันนิษฐานและอักษรวินิจฉัย2548
10โฉมหน้าศักดินาไทย2548
11โองการแช่งน้ำและข้อคิดใหม่ในประวัติศาสตร์ไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยา2547
12ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม2547
13สังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา2547
14เสียมกุก กองทัพสยามที่ปราสาทนครวัด เป็นใคร? มาจากไหน?2545
15ตำนานแห่งนครวัด2545
16ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และขอมและลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ฉบับสมบูรณ์ ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม2544
17โฉมหน้าศักดินาไทย2543
18โฉมหน้าศักดินาไทย2541
19โฉมหน้าของศักดินาไทยในปัจจุบัน2539
20กรณี `โยนบก' 23 ตุลา2539
21บทวิเคราะห์มรดกวรรณคดีไทย2537
22การวิเคราะห์มรดกวรรณคดีไทย2537
23ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ฉบับสมบูรณ์ เพิ่มเติม ข้อเท็จจริง ว่าด้วย ชนชาติขอม2535
24รวมบทความทางภาษาและนิรุกติศาสตร์2529
25สังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา2527
26ภาษาละหุหรือมูเซอร์2526
27สังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา2526
28ตำนานแห่งนครวัด : ประวัติศาสตร์สนทนา2525
29ความอบอุ่นอันอ่อนหวาน2525
30ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม2525
31ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของเชื่อชนชาติ2524
32โองการแช่งน้ำและ ข้อคิดใหม่ในประวัติศาสตร์ไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยา2524
33ความใฝ่ฝันแสนงาม (รวมงานกวีนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ 2489-2509)2524
34บทวิเคราะห์มรดกวรรณคดีไทย2523
35ดั่งเทียนผู้ถ่องแท้แก่คน2523
36ชีวิตและศิลป2523
37ภาษาและนิรุกติศาสตร์2522
38โฉมหน้าศักดินาไทย2522
39ภาษาและนิรุกติศาสตร์2522
40บทวิพากษ์ว่าด้วยศิลปวัฒนธรรม2521
41ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ2519
42นิราศหนองคาย วรรณคดีที่ถูกสั่งเผา2518
43โฉมหน้าศักดินาไทย2517