หนังสือที่แต่งโดย เฉลิมชัย ผิวเรืองนนท์ 3 Results

No.TitlePublished
1ทัศนคติคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเวียดนาม : ศึกษาเปรียบเทียบ ระหว่างจังหวัดที่มีและไม่มีชาวเวียดนามอพยพอาศัยอยู่2524
2ทัศนคติคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเวียดนาม : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดที่มีและไม่มีชาวเวียดนามอพยพอาศัยอยู่2522
3ไทยกับอาเซียน (ศึกษาเฉพาะความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับประเทศภาคีสมาคมอาเซียน)2521