หนังสือที่แต่งโดย Lakos, Amos, 1946- 3 Results

No.TitlePublished
1Terrorism, 1980-1990 : a bibliography1991
2International negotiations : a bibliography1989
3International terrorism : a bibliography1986