Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  Career   /  Job Detail


สำนักงานวิทยทรัพยากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ P7 วุฒิปริญญาโท (1อัตรา)

  1. ตำแหน่งบรรณารักษ์ P7 วุฒิปริญญาโท สังกัดฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
    Downloads

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2
และสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร. 02 218 - 2905 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ ( 08.00-17.00 น.)