Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home   /  Borrow and Return   /  Fines and charges

Fines and charges

ค่าเข้าใช้บริการรายวัน

บุคคลภายนอกที่ต้องการเข้าใช้บริการรายวัน เสียบริการวันละ 20 บาท

ซื้อบัตรรายวันได้ที่

  • อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ตู้จำหน่ายบัตรสมาชิกอัตโนมัติ (สีชมพู) ใกล้ประตูทางเข้า
  • อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา ติดต่อเจ้าหน้าที่

บัตรรายวันสามารถใช้งานได้ทั้ง 2 สาขา

ค่าสมัครสมาชิก

อัตราค่าสมาชิกจะเรียกเก็บตามประกาศของสำนักงานวิทยทรัพยากร โดยมีอัตราค่าสมัครตามแต่ประเภทของสมาชิก

รายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ Membership

พิมพ์งานและถ่ายเอกสาร

สำนักงานวิทยทรัพยากรให้บริการเครื่องพิมพ์งานและถ่ายเอกสารแบบบริการตนเองที่ชั้น 1, 2 และชั้น 6

  • เครื่อง Ricoh เติมเงินค่าบริการที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 ขั้นต่ำ 40 บาท
  • เครื่อง Double A ชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต หรือ Line Pay
สิ่งพิมพ์ที่ยืม-คืนเกินกำหนด

  • หนังสือทั่วไป และสิ่งพิมพ์พิเศษ ค่าปรับ 3 บาท/เล่ม/วัน
  • หนังสือจอง ค่าปรับ 30 บาท/เล่ม/วัน
  • IPAD ค่าปรับ 30 บาท/เครื่อง/ชั่วโมง