ยินดีต้อนรับนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ยินดีต้อนรับนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ยินดีต้อนรับนิสิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้านบริการสารสนเทศในรูปแบบใหม่ ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ให้การต้อนรับโดยคุณสมร ไพรศรี และคณะLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App