ดนตรีในสวน เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ ลานหน้าหอสมุดกลาง อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีในสวน เนื่องในวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ปวงชนชาวไทยได้รวมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่า พระมหาธีรราชเจ้า ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ด้วยอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แด่ พระบาทสเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารนี้เรียกกันโดยทั่วไปสำหรับนิสิตและคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า "หอกลาง"เป็นที่ตั้งของสำนักงานวิทยทรัพยากรซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2521 เพื่อรวมหอสมุดกลาง ศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง และศูนย์เอกสารประเทศไทยเข้าด้วยกัน อาคารหลังนี้สูง 7 ชั้น ออกแบบโดยรองศาสตรจารย์วีระ บูรณากาญจน์ การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จปลาย พ.ศ. 2523 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี เสด็จทรงเปิดอาคาร ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2526 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ได้รับรางวัลเหรียญทอง สถาปัตยกรรมดีเด่นของสมาคมสถาปนิกสยามครั้งที่ 1 ด้านอาคารสาธารณะใน พ.ศ. 2525 สำนักงานวิทยทรัพยากรได้รับเกียรติจากวงดนตรีที่มาสร้างบรรยากาศและความสุนทรีในกิจกรรมดนตรีในสวน ประกอบด้วย นักดนตรีจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม, วงดนตรีสากล สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงดนตรีดุริยางค์ทหารเรือ
สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่ รวมภาพกิจกรรมLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App