การแจ้งความจำนงยืมหนังสือ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ให้บริการเฉพาะคณาจารย์ นิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เท่านั้น
 2. ยืมได้เฉพาะหนังสือของคณะครุศาสตร์ ที่มี Location และ Status ดังนี้
  1. Location เป็น Education Library / Curriculum Lab / Research Collection / EDU Chula Collection / Bachelor Project และ Juvenile Collection
  2. STATUS เป็น CHECK SHELVES และมีสภาพพร้อมให้บริการ
 3. สามารถยืมหนังสือได้คนละไม่เกิน 2 ครั้ง และรวมกันไม่เกิน 5 เล่ม
 4. วิธีการเลือกรับหนังสือ สามารถเลือกการรับหนังสือ ได้ 2 รูปแบบ คือ
  1. รับหนังสือด้วยตนเอง ทุกวันพุธ และวันศุกร์ เวลา 10.00-14.00 น.
  2. จัดส่งทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ทุกวันพุธ และวันศุกร์ ❗️ส่งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย❗️
 5. กำหนดคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ส่งไปรษณีย์หรือมารับหนังสือด้วยตนเอง
  หากต้องการคืนก่อนกำหนดส่งให้ส่งคืนได้ที่ Book Drop อาคาร 3 คณะครุศาสตร์ หรือ ส่งคืนทางไปรษณีย์

หมายเหตุ: บริการนี้จะติดต่อกับท่านผ่านช่องทางอีเมลเป็นหลัก โปรดกรอกอีเมลที่ถูกต้องและใช้งานจริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : @lib.edu.chula / E-mail : libedu@chula.ac.th