สำหรับเจ้าหน้าที่
2022 December
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

ห้อง E-Sport ปิดบริการเนื่องจากเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19


รายละเอียดการจอง


ผู้จอง :

ถ้าต้องการยกเลิกการจองที่ช่องนี้ คลิกปุ่ม 'ยกเลิกการจอง' ด้านล่าง


วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566

เครื่อง 1 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 2 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 3 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 4 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 5 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 6 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 7 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 8 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 9 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 10 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 11 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 12 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 13 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 14 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 15 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 16 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 17 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 18 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 19 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 20 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 21 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 22 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 23 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 24 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00

แผงผังห้อง E-Sport