สำหรับเจ้าหน้าที่
2022 August
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  • Sun

ห้อง E-Sport ปิดบริการเนื่องจากเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19


รายละเอียดการจอง


ผู้จอง :

ถ้าต้องการยกเลิกการจองที่ช่องนี้ คลิกปุ่ม 'ยกเลิกการจอง' ด้านล่าง


วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

เครื่อง 1 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 2 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 3 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 4 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 5 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 6 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 7 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 8 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 9 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 10 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 11 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 12 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 13 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 14 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 15 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 16 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 17 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 18 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 19 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 20 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 21 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 22 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 23 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00
เครื่อง 24 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00

แผงผังห้อง E-Sport