Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleTai xu shi dai : duo wei shi jiao xia de min guo fo jiao / 1912-1949 hou kun hong zhu
Imprint Tai bei shi : Zheng da chu ban she chu ban, 2018
Edition Chu ban
Descript 5, 548 mian : biao ge ; 23 gong fen

880-09 Shi Taixu. 880-09/$1 釋太虛 Fo jiao zhuan ji. 佛教傳記 Fo jiao shi. 佛教史 880-12 Zhong guo. 880-12/$1 中國

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th floor) : Chinese Studies229.386 8952CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram