Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleลูกฉลาดเริ่มต้นที่แม่
Author มุระคะมิ เรียวอิชิ : เขียน ; กนกวรรณ เกตุชัยมาศ : แปล
Imprintกรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2560
Edition พิมพ์ครั้งแรก
Descript 201 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

SUMMARY

นิสัยรักการเรียนไม่ได้ช่วยให้เด็กเรียนเก่งขึ้น แต่ความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเก่ง จะยิ่งทำให้เขารักการเรียน หนังสือเล่มนี้นำเสนอเจาะลึกเทคนิคเลี้ยงลูกให้ใฝ่รู้ใฝ่ดีอย่างมีความสุข มีวินัยแบบไม่ต้องบังคับ พร้อมแนยะวิธีเรียนตั้งแต่อนุบาล-ประถมปลายให้พร้อมฉลุยในชั้นมัธยม สิ่งนี้ฝึกฝนได้ตั้งแต่ยังเด็ก เพราะทุกอย่างเริ่มต้นที่ "แม่"-- ปกหลัง


CONTENT

วิธีสร้างแรงจูงใจและปลูกฝังให้เป็นเด็กขยันเรียนด้วยตัวเอง -- สิ่งที่คุณแม่เข้มงวดกับเรื่องการเรียนควรรู้ -- ความแตกต่างของ "ครอบครัว" ที่เลี้ยงลูกด้วยการส่งเสริมพัฒนาการ -- กฎการเรียน 11 ข้อช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้น 100 เปอร์เซ็นต์ -- เตรียมรับศึกสำคัญกับวิธีเรียนหนังสือแยกตามรายวิชา -- เคล็ดลับการสร้างการเรียนรู้ให้ลูกตามช่วงอายุ


เด็ก -- การเจริญเติบโต เด็ก -- การดูแล เด็ก -- การเลี้ยงดู พัฒนาการของเด็ก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)649.1 ม638ล 2560CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)649.1 ม638ล 2560CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram