Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจน้ำหอมปรับอากาศจากน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติ / นงลักษณ์ นพรัตนาวงศ์ =Natural Air Care Product Business Plan
AuthorNongluck Nopparattanawong
Imprint 2559
Descript 160 หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับน้ำหอมปรับอากาศจากน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนเมืองยุคใหม่ที่ชอบความเป็นธรรมชาติ ไม่ถูกใจน้ำหอมปรับอากาศที่ขายตามท้องตลาดเพราะมีกลิ่นฉุนและเป็นกลิ่นสังเคราะห์ที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมพบว่ายังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งไทยและประเทศอื่นในเอเชียทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่มีโอกาสเข้าไปทำกำไรได้ แม้มีคู่แข่งในอุตสาหกรรมเยอะแต่ส่วนใหญ่เป็นรายเล็ก มีเพียง 4 รายที่ครองส่วนแบ่งการตลาดเกิน 10% ซึ่งสินค้าทั้งหมดไม่ใช่น้ำหอมกลิ่นจากธรรมชาติแท้ๆ ทำให้อุตสาหกรรมยังมีช่องว่างให้เข้าไปเล่นได้อยู่
ดังนั้นแผนธุรกิจนี้จะนำเสนอแนวทางปฏิบัติและกลยุทธ์การตลาด การปฏิบัติการ และการเงิน เพื่อเร่งสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น พึงพอใจในตัวสินค้า และบอกต่อประสบการณ์ดีๆในการใช้งาน นำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงของธุรกิจต่อไป แผนธุรกิจได้ประมาณเงินลงทุนเริ่มแรกไว้ที่ 7 ล้านบาท แบ่งเป็นจากส่วนของเจ้าของ 3.4 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาว 3.6 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 1 เท่าซึ่งถือว่าทั่วไปสำหรับ SME
เพราะ ใช้เงินกู้ระยะยาวสำหรับ SME ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ทำให้บริษัทไม่ต้องแบกรับภาระการจ่ายดอกเบี้ยที่สูงนัก ภายใต้สถานการณ์ปกติที่คาดการณ์ไว้ ธุรกิจจะให้อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) อยู่ที่ 25.7% ซึ่งสูงกว่าต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (WACC) ที่เท่ากับ 10.2% มีมูลค่าปัจจุบัน (NPV) 5 ปีแรกเท่ากับ 1.8 ล้านบาท มีระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด 5.1 ปี ดังนั้นจะเห็นว่าโครงการนี้มีความน่าสนใจที่จะลงทุน
The objective of this independent study project is to propose a business plan for a new-to-market natural air care product targeting metropolitans who work under high pressure in MNC or face the daily struggle of living in a crowded and busier city. Business environment analysis found that the air care industry both Thailand and Asia market is incessantly growing appealing to new entrants who are interested to make profits from the markets. In fact, the number of existing competitors is considerably high but a research found merely 4 of them managed to gain more than 10% market shares and no one is serving air care product scented purely from essential oils.
This seems to be a good news for us to step into the untapped market launching such product among the increase of nature-made product preference and health concern. To actualize, marketing, operation and financial strategies are delivered through this business plan which are specifically designed to achieve brand reputation, brand trust, customer satisfaction and advocacy, crucial parts for sustainable growth and business stability.
An initial investment for starting up the business is estimated to be 7 MB, 3.4 MB from equity and 3.6 MB from long-term debt with low interest rate for SME resulting in debt-to-equity ratio of 1, considered not that high for SME. Under normal business circumstance, the business yields lucrative internal rate of return (IRR) of 25.7% which is much greater than 10.2% of WACC, 5-year net present value (NPV) of 1.8 MB and 5.1 years of discounted payback period. This comes to a conclusion that the project is literally worth investing.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58819375LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram